Javno savjetovanje Oriovac 28.03.2023-28.04.2023

Općina Oriovac

.

Javno savjetovanje Klakar 28.11.2022-28.12.2022

Općina Klakar

.

Javno savjetovanje 1.07.2022-1.08.2022 i rezultati

Općina Bebrina

.

Općina Brodski Stupnik

.