Stranica tvrtke za prikupljanje i gospodarenjem otpadom
Način određivanja cijene za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Poštovani korisnici naših usluga, ovim putem Vas ukratko želimo upoznati s načinom određivanja cijene za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Gospodarenje otpadom podrazumijeva skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija zbrinjavanja.
Trgovačko društvo Jakob Becker d.o.o., Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, OIB: 61584237142 )davatelj usluge), ovlaštena je pravna osoba koja vrši na području Vaše jedinice lokalne samouprave javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za koju djelatnost posjeduje pravomoćnu dozvolu za gospodarenje otpadom Klasa: UP/I-351-01/14-01/4, Urbroj: 2178/1-03-15-16 od 25.02. 2015. godine koju je izdala Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. Propisi koji reguliraju način pružanja i određivanje cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada jesu:

-Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/2019) - Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017)
-Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 84/2019)
-Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-2492/2017 i dr. od 29. siječnja 2020. godine (Narodne novine br. 14/2020)
- Odluka jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Prema navedenim propisima, Vi ste kao korisnik javne usluge dužni plaćati za korištenje usluge cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja je formirana je:
- od cijene obvezne minimalne javne usluge koju temeljem čl. 4. st. 1. toč. 7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom svojom odlukom određuje jedinica lokalne samouprave (općina ili grad)
- od cijene javne usluge koju davatelj usluge cjenikom određuje na način da visinu jedinične cijene utvrdi ovisno o masi predanog otpada ili volumenu spremnika otpada
- cijena ugovorne kazne koju cjenikom određuje davatelj usluge.

Nakon što jedinica lokalne samouprave (općina ili grad) donese odluku o visini cijene obvezne minimalne javne usluge, davatelj usluge jedinici lokalne samouprave (općini ili gradu) dostavlja prijedlog cjenika na koji treba suglasnost dati izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se cjenik odnosi (gradonačelnik ili načelnik općine). Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno se očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje suglasnosti na prijedlog cjenika. Ako se izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave ne očituje u navedenom roku, smatra se da je suglasnost dana. Dakle, nakon što izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se cjenik odnosi (gradonačelnik ili načelnik općine) da suglasnost ili propusti očitovati se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje suglasnosti na prijedlog cjenika, cjenik stupa na snagu i primjenjuje se prilikom obračuna i naplate cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od strane davatelja usluge.

Nadamo se da smo ovim kratkim i sažetim prikazom uspjeli Vam razjasniti način na koji se određuje cijena „odvoza smeća“ te tko ju i na koji način utvrđuje.
U modernom svijetu koji proizvodi sve više otpada, koji u otpad odlaže gotovo 80% stvari koje se samo jednom koriste, suočava se s naglim povećanjem otpada što posljedično dovodi do potrebe višestrukog iskorištavanja otpada, smanjenja neiskoristivog otpada i samim time smanjenja onečišćenja okoliša. Republika Hrvatska, pa i Vaša jedinica lokalne samouprave, kao dijelovi zajedničkog europskog prostora dio su toga i takvoga svijeta koji se bori protiv „zatrpavanja smećem“.

Ta borba zahtijeva angažman svakoga od nas da razvrstava korisni od nekorisnog otpada, opasni od neopasnog i dr. te da pojedine vrste otpada ostavlja u posebne spremnike i/ili reciklažna dvorišta s ciljem smanjenja otpada koji se ne može reciklirati. Gospodarenje otpadom općenito, pa i komunalnim, postaje vrlo skupa djelatnost zbog smanjenja resursa za odlaganje otpada i rasta cijene odlaganja otpada koji se ne može reciklirati na odlagalište što sve potencijalno može dovesti i do veće cijene usluge „odvoza smeća“. U tom smislu, što više razdvajamo korisni od nekorisnog otpada, kompostiramo otpad biljnog porijekla, elektronički i drugi opasni otpad odvozimo u reciklažna dvorišta, to će se smanjivati količina miješanog komunalnog otpada iz naših kućanstava i time spriječiti povećanje troškova zbrinjavanja otpada, a posljedično i cijene „odvoza smeća“.

Vaš Jakob Becker d.o.o.

OBAVIJEST korisnicima Općine Bebrina

Poštovani korisnici,
25.12.2020. (Božić) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, plastika i staklo).
Isti ćemo odvoziti 23.12.2020. (srijeda).

SVIM NAŠIM KORISNICIMA ŽELIMO ČESTIT I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ! SRETNU I USPJEŠNU NOVU GODINU!

OBAVIJEST korisnicima Općine Sibinj, naselja Gornji Andrijevci

Od 01.12.2020. godine
odvoz miješanog komunalnog otpada na području naselja Gornji Andrijevci odvozit ćemo srijedom.
Molimo korisnike da miješani komunalni otpad izvezu utorkom navečer.

OBAVIJEST korisnicima povodom državnog praznika koji obilježava Dan sjećanja na žrtve domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Dana 18.11.2020.god. (srijeda) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Sibinj. Sav višak otpada možete odložiti u vreću pokraj kante i isti će biti pokupljen 25.11.2020. god. prilikom redovnog pražnjenja

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Poštovani korisnici naših usluga,
Na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Bebrina te Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, od studenog 2020. god. odvoz komunalnog otpada na području općine Bebrina odvozit će se dva puta mjesečno, drugi i četvrti petak u mjesecu.

Korisni otpad (papir, plastika i staklo) odvozit će se jedanput mjesečno, četvrti petak u mjesecu.

Molimo korisnike naših usluga da na svoje spremnike zalijepe bar kodove koje su dobili.
Ukoliko na spremniku ne bude bar kod, spremnik se neće prazniti jer se ne može evidentirati odvoz otpada.

Legenda


Crvena oznaka KOMUNALNI OTPAD
Zelena oznaka KORISNI OTPAD

U studenom 2020. god. odvoz komunalnog otpada je 13. i 27.11.2020.


Korisni otpad (papir, plastika i staklo) je 27.11.2020.


U prosincu 2020. god. odvoz komunalnog otpada je 11. i 23. 12.2020. zbog Božića koji je 25.12.2020.

>br>

Korisni otpad  (papir, plastika i staklo) je 23.12.2020.

OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada

Dana 29.09.2020.god. (utorak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Bebrina.


Dana 30.09.2020..god. (srijeda) odvozi se glomazni otpad iz Općine Podcrkavlje.


Dana 13.10.202.god. (utorak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Gornja Vrba i Općina Klakar.


Dana 20.10.2020.god. (utorak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Sibinj,naselja Sibinj, naselja Jakačina mala, Grgurevići, Brčino, Ravan i Grižići.


Dana 21.10.2020.god. (srijeda) odvozi se glomazni otpad iz Općine Sibinj,naselja Slobodnica, Gromačnik, Bartolovci, Završje i Gornji Andrijevci.


Dana 27.10.2020.god. (utorak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Bukovlje.


Dana 17.11.2020.god. (utorak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Sikirevci i Općine Slavonski Šamac.


Dana 19.11.2020.god. (četvrtak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Brodski Stupnik.


Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski i električni otpad


NE ODVOZIMO


OBAVIJEST korisnicima povodom Dana domovinske zahvalnosti

Dana 05.08.2020.god. nećemo vršiti odvoz korisnog otpada (papir) na području općine Sibinj u naseljima Sibinj, Jakačina mala, Gregurevići, Grižići, Ravan, Brčino, Čelikovići i Gornji Andrijevci.

Isti će biti pokupljen u petak 07.08.2020. godine

OBAVIJEST korisnicima povodom Dana domovinske zahvalnosti


Dana 05.08.2020.god. nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Sibinj. Sav višak otpada možete odložiti u vreću pokraj kante i isti će biti pokupljen 12.08.2020. god. prilikom redovnog pražnjenja.

Obavijest korisnicima povodom blagdana 11.06.2020 i praznika 22.06.2020.


 

Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba obavještava poštovane korisnike da će se komunalni otpad na dane 11.06.2020. i 22.06.2020. odvoziti po redovnom rasporedu.

Korisni otpad sa područja općine Sibinj neće se odvoziti na blagdan Tijelova 11.06.2020. god.

Odvoz korisnog otpada će biti sljedeći dan, 12.06.2020. god.(petak).

Obavijest korisnicima povodom blagdana 11.06.2020 i praznika 22.06.2020.


 

Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba obavještava poštovane korisnike da će se komunalni otpad na dane 11.06.2020. i 22.06.2020. odvoziti po redovnom rasporedu.

Korisni otpad sa područja općine Sibinj neće se odvoziti na blagdan Tijelova 11.06.2020. god.

Odvoz korisnog otpada će biti sljedeći dan, 12.06.2020. god.(petak).

Obavijest korisnicima povodom Međunarodnog praznika rada


 

Dana 01.05.2020.god., petak nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Bebrina i općine Oriovac, naselja Stupnički Kuti, Slavonski Kobaš, Lužani. Sav višak otpada možete odložiti u vreću pokraj kante i isti će biti pokupljen 08.05.2020. god. prilikom redovnog pražnjenja.

Želimo Vam Sretan Međunarodni praznik rada!

Obavijest korisnicima povodom blagdana Uskrsa


 

Dana 13.04.2020.god. (Uskrsni ponedjeljak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općina Sikirevci, Slavonski Šamac, Oriovac i Sibinj – naselje Gornji Andrijevci. Sav višak otpada možete odložiti u vreću pokraj kante i isti će biti pokupljen 20.04.2020. god. prilikom redovnog pražnjenja.

Preventivne mjere i aktivnosti za suzbijanje koronovirusa u trgovačkom društvu JAKOB BECKER d.o.o.

OBVEZUJUĆE UPUTE ZA VANJSKE PRIJEVOZNIKE – VOZAČE I POSLOVNE PARTNERE

Posjednik otpada koji dovozi odnosno predaje otpad u reciklažno dvorište tvrtke Jakob Becker d.o.o. u Gornjoj Vrbi, Vrbska ulica 16, nakon postupka vaganja vozila s otpadom na ulazu odnosno izlazu iz reciklažnog dvorišta na prateću dokumentaciju obavezan je sam upisati količinu otpada. Navedenu informaciju će dobiti od djelatnika Jakob Becker d.o.o. koji radi na kolnoj vagi. I djelatnik i vozač su obvezni držati udaljenost od najmanje jednog metra, te izbjegavati bilo kakav fizički kontakt (rukovanje, predaja bilo kakve dokumentacije i slično).

VANJSKOM PRIJEVOZNIKU je strogo zabranjeno izlaziti iz vozila u krugu Jakob Becker d.o.o. u Gornjoj Vrbi.
Za bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice slobodno se javite putem mail-a: jakob-becker@sb.t-com.hr, a ukoliko se kod vas pojave bilo kakvi simptomi, molimo vas da na vrijeme obavijestite svog doktora obiteljske medicine i neposredno nadređenog radi daljnjih dogovora oko organizacije posla.


OBAVIJEST korisnicima povodom nadolazećih blagdana

Tvrtka Jakob Becker d.o.o. 25.12.2019. (Božić) i 26.12.2019. ( Sv. Stjepan) neće raditi. 27.12.2019. (petak) radimo po redovnom rasporedu na području Općine Bebrina i Općine Oriovac, te će se vršiti i odvoz otpada koji se nije odvozio 25.12.2019. na Općini Sibinj naselja: Sibinj, Jakačina mala, Grgurevići, Ravan, Brčino i Grižići. 28.12.2019. (subota) vršit ćemo odvoz otpada koji se nije vozio 26.12.2019. na Općini Bukovlje i Općini Podcrkavlje, te dijelu Općine Sibinj naselja: Slobodnica, Gromačnik, Bartolovci i Završje.

OBAVIJEST korisnicima odvoz glomaznog otpada

Dana 15.11.2019.god. (petak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Bebrina.


Dana 18.11.2019.god. (ponedjeljak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Slavonski Šamac i Općine Sikirevci.

Dana 21.11.2019.god. (četvrtak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Brodski Stupnik.

Dana 25.11.2019.god. (ponedjeljak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Oriovac.


Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski i električni otpad

NE ODVOZIMO

OBAVIJEST korisnicima povodom Dana nezavisnosti

Dana 08. 10. 2019.god. (utorak) odvoz miješanog komunalnog otpada vršit ćemo po redovnom rasporedu.
Svim našim korisnicima čestitamo Dan nezsvisnosti

OBAVIJEST korisnicima povodom Dana Svih Svetih

Dana 01. 11. 2019.god. (petak) odvoz miješanog komunalnog otpada neće ići po redovnom rasporedu. Sljedeći odvoz biti će 8.11.2019.god., te ukoliko bude viška otpada u vreći kraj kante isti će biti pokupljen.

OBAVIJEST korisnicima povodom Dana nezavisnosti

Dana 08. 10. 2019.god. (utorak) odvoz miješanog komunalnog otpada vršit ćemo po redovnom rasporedu.
Svim našim korisnicima čestitamo Dan nezsvisnosti

OBAVIJEST korisnicima povodom Dana nezavisnosti

Dana 08. 10. 2019.god. (utorak) odvoz miješanog komunalnog otpada vršit ćemo po redovnom rasporedu.
Svim našim korisnicima čestitamo Dan nezsvisnosti

OBAVIJEST korisnicima povodom Dana domovinske zahvalnosti i blagdana Velike Gospe

Dana 05.08.2019.god. (ponedjeljak) i dana 15.08.2019.god. (četvrtak) odvoz miješanog komunalnog otpada vršit ćemo po redovnom rasporedu. Svim našim korisnicima čestitamo Dan domovinske zahvalnosti i blagdan Velike Gospe.

OBAVIJEST korisnicima povodom blagdana Tijelovo i Dana Državnosti

Dana 20.06.2019.god. (četvrtak) i dana 25.06.2019.god. (utorak) odvoz miješanog komunalnog otpada vršit ćemo po redovnom rasporedu. Svim našim korisnicima čestitamo Dan Državnosti.

O B A V I J E S T
Korisnicima povodom božićnih i novogodišnjih blagdana iz općine Sibinj
26.12.2018. (blagdan Sv. Stjepana) komunalni otpad će se odvoziti prema redovitom rasporedu.

O B A V I J E S T
korisnicima povodom božićnih i novogodišnjih blagdana iz naselja Bečic, Ciglenik, Kujnik, Malino, Pričac, Radovanje i Živike
25.12.18. (Božić) komunalni otpad se neće odvoziti – odvoz će se izvršiti 22.12.2018. (subota).
01.01.2019. (Nova godina) komunalni otpad se neće odvoziti – odvoz će se izvršiti 29.12.2018. (subota)

Cjenik odvoza po općinama

Općlna Bebrina – pražnjenje jednom tjedno
Domadnstva – posuda 120 I – 22,42 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 44,83 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Brodski Stupnik- pražnjenje svaki drugi tjedan
Domaćinstva – posuda 120 I – 22,14 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 25,22 kn
spremnik 1100 I – 227,19 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općlna Bukovlje – pražnjenje jednom tjedno
Domaćinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 1-557,14 kn

Opcina Gornja Vrba – pražnjenje jednom tjedno
Domadnstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 I- 557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Opclna Klakar – pražnjenje jednom tjedno
Dornacinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 I – 557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Opcina Oriovac – pražnjenje jednom tjedno
Dornacinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 1-557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Podcrkavlje – pražnjenje svaki drugi tjedan
Domaćinstva – posuda 120 I – 22,14 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 31,04 kn
spremnik 1100 I – 279,21 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Sibinj – pražnjenje jednom tjedno
Domaćinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 56,31 kn
spremnik 1100 I – 505,40 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Sikirevci – pražnjenje jednom tjedno
Dornaćlnstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 I – 557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Slavonski Šamac – pražnjenje jednom tjedno
Domaćinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 I – 557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Kanta 120 L
Spremnik 1100L
Roll_kontejner
Roll kontejner 36m3