Stranica tvrtke za prikupljanje i gospodarenjem otpadom

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

VAŽNI DOKUMENTI

KORISNI LINKOVI

OBAVIJEST korisnicima povodom blagdana Sveta tri kralja

Dana 06.01.2023. (petak)
nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada
po redovnom rasporedu
na području općine Oriovac naselja Slavonski Kobaš, Lužani, Kujnik, Malino, Ciglenik, Becić, Živike i Pričac.
Sljedeći odvoz miješanog komunalnog otpada ići će po redovnom rasporedu
13.01.2023. (petak).

Svi korisnici koji će imati višak otpada, vreće za višak miješanog komunalnog otpada mogu kupiti u reciklažnom dvorištu tvrtke Jakob Becker d.o.o. na adresi Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, od ponedjeljka do petka od 07:00-14:00 sati.

OBAVIJEST korisnicima općine Bebrina novi raspored

Novi raspored odvoza miješanog komunalnog otpada na području općine Bebrina za 2023. godinu kreće u
petak 13.01.2023.
Miješani komunalni otpad odvozit će se

svaki drugi petak,

korisni otpad (papir, plastika i staklo) jedanput mjesečno prilikom drugog odvoza miješanog komunalnog otpada.
Svi korisnici koji će imati višak otpada, vreće za višak miješanog komunalnog otpada mogu kupiti u

reciklažnom dvorištu tvrtke Jakob Becker d.o.o. na adresi Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, od ponedjeljka do petka od 07:00-14:00 sati.

OBAVIJEST korisnicima povodom blagdana Svetog Stjepana
naselja Oriovac i Radovanje

Dana 26.12.2022. (ponedjeljak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada po redovnom rasporedu na području općine Oriovac, naselja Oriovac i Radovanje

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će 30.12.2022. (petak).

OBAVIJEST korisnicima povodom blagdana Svetog Stjepana
općina Sikirevci

Dana 26.12.2022. (ponedjeljak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada po redovnom rasporedu na području općine Sikirevci

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će
27.12.2022. (utorak).


OBAVIJEST korisnicima povodom blagdana Svetog Stjepana
općina Slavonski Šamac

Dana 26.12.2022. (ponedjeljak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, plastika i staklo) po redovnom rasporedu na području općine Slavonski Šamac.
Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, plastika i staklo) biti će 27.12.2022. (utorak).

OBAVIJEST KORISNICIMA na području općine Brodski Stupnik
glomazni otpad PRIJAVA ODVOZA

tvrtka Jakob Becker d.o.o. će odvoziti glomazni otpad s područja općine Brodski Stupnik
Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenoj općini koji su podmirili svoje obveze prema tvrtki Jakob Becker d.o.o., a imaju potrebu odvoza glomaznog otpada da se prijave na
broj telefona 035/430-081

u periodu od 1.12.2022 - 2.12.2022 od 08-12h ili na

e-mail : info@jakob-becker.hr

Krupni glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno, veće komade rastaviti i skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Volumen otpada ne smije biti veći od 3m3.
Otpad koji ne odvozimo : Građevinski otpad, opasni otpad, otpadne gume, stari automobili, elektronski i električni otpad, staklo od prozora i vrata, staklene stijene, staklene boce te odjeću i obuću.
Otpadne gume možete sami dovesti u reciklažno dvorište tvrtke Jakob Becker d.o.o.

OBAVIJEST korisnicima povodom državnog praznika koji obilježava Dan sjećanja na žrtve domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Dana 18.11.2022.god. (petak)
nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Oriovac naselja Slavonski Kobaš, Lužani, Kujnik, Malino, Ciglenik, Bečic, Živike i Pričac.

Odvoz miješanog komunalnog otpada biti će >21.11.2022. god. (ponedjeljak)

OBAVIJEST KORISNICIMA na području općine Klakar blagdan Svi Sveti

Dana 01.11.2022.god. (Svi Sveti)

nećemo vršiti prikup i odvoz miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, plastika i staklo) po redovnom rasporedu na
području općine Klakar.

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će po redovnom rasporedu u
utorak 08.11.2022. god.
Svim korisnicima koji budu imali višak otpada u vreći kraj kante bar kod će se skenirati dva puta

Prikupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, plastika i staklo) biti će u utorak 08.11.2022. god.

OBAVIJEST KORISNICIMA na području općine Gornja Vrba blagdan Svi Sveti

Dana 01.11.2022.god. (Svi Sveti)

nećemo vršiti prikup i odvoz miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, plastika i staklo) po redovnom rasporedu na
području općine Gornja Vrba.

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će po redovnom rasporedu u
utorak 08.11.2022. god.
Svim korisnicima koji budu imali višak otpada u vreći kraj kante bar kod će se skenirati dva puta

Prikupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, plastika i staklo) biti će u utorak 08.11.2022. god.

OBAVIJEST KORISNICIMA na području općine Sibinj-Slobodnica

Korisnicima općine Sibinj, dio naselja Slobodnica

Zbog tehničkog kvara nismo u mogućnosti pokupiti korisni otpad ( plastika) na dijelu područja naselja Slobodnica.

Odvoz korisnog otpada koji nije pokupljen u četvrtak

biti će pokupljen u utorak 18.10.2022.

Ispričavamo se zbog nastale situacije i zahvaljujemo se na razumijevanju.

OBAVIJEST KORISNICIMA na području općine Bukovlje

Poštovani korisnici usluge sakupljanja komunalnog otpada na području,

općine Bukovlje
obavještavamo Vas da od 01.10.2022. godine

stupaju na snagu nove cijene sakupljanja miješanog komunalnog otpada.

Novi cjenik dostupan je na našim mrežnim stranicama.

OBAVIJEST KORISNICIMA na području općine Brodski Stupnik, Gornja Vrba i Sikirevci novi cjenik

Poštovani korisnici usluge sakupljanja komunalnog otpada na području

općina Brodski Stupnik, Gornja Vrba i Sikirevci,

obavještavamo Vas da od 01.09.2022. godine

stupaju na snagu nove cijene sakupljanja miješanog komunalnog otpada.

Novi cjenik dostupan je na našim mrežnim stranicama.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općina


Sukladno čl. 77. st.3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) Jakob Becker d.o.o. daje na javno savjetovanje
Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području općina
Brodski Stupnik, Bebrina, Bukovlje, Gornja Vrba, Podcrkavlje, Sibinj i Sikirevci.

Javno savjetovanje započinje dana 01.07.2022. god. i traje do 01.08.2022.

Po završetku savjetovanja sve pristigle primjedbe bit će razmotrene te prihvaćene ili neprihvaćene uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću koje će biti objavljeno.

Način određivanja cijene za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Poštovani korisnici naših usluga, ovim putem Vas ukratko želimo upoznati s načinom određivanja cijene za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Gospodarenje otpadom podrazumijeva skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija zbrinjavanja.
Trgovačko društvo Jakob Becker d.o.o., Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, OIB: 61584237142 )davatelj usluge), ovlaštena je pravna osoba koja vrši na području Vaše jedinice lokalne samouprave javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za koju djelatnost posjeduje pravomoćnu dozvolu za gospodarenje otpadom Klasa: UP/I-351-01/14-01/4, Urbroj: 2178/1-03-15-16 od 25.02. 2015. godine koju je izdala Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. Propisi koji reguliraju način pružanja i određivanje cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada jesu:

-Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/2019) - Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017)
-Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 84/2019)
-Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-2492/2017 i dr. od 29. siječnja 2020. godine (Narodne novine br. 14/2020)
- Odluka jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Prema navedenim propisima, Vi ste kao korisnik javne usluge dužni plaćati za korištenje usluge cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja je formirana je:
- od cijene obvezne minimalne javne usluge koju temeljem čl. 4. st. 1. toč. 7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom svojom odlukom određuje jedinica lokalne samouprave (općina ili grad)
- od cijene javne usluge koju davatelj usluge cjenikom određuje na način da visinu jedinične cijene utvrdi ovisno o masi predanog otpada ili volumenu spremnika otpada
- cijena ugovorne kazne koju cjenikom određuje davatelj usluge.

Nakon što jedinica lokalne samouprave (općina ili grad) donese odluku o visini cijene obvezne minimalne javne usluge, davatelj usluge jedinici lokalne samouprave (općini ili gradu) dostavlja prijedlog cjenika na koji treba suglasnost dati izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se cjenik odnosi (gradonačelnik ili načelnik općine). Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno se očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje suglasnosti na prijedlog cjenika. Ako se izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave ne očituje u navedenom roku, smatra se da je suglasnost dana. Dakle, nakon što izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se cjenik odnosi (gradonačelnik ili načelnik općine) da suglasnost ili propusti očitovati se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje suglasnosti na prijedlog cjenika, cjenik stupa na snagu i primjenjuje se prilikom obračuna i naplate cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od strane davatelja usluge.

Nadamo se da smo ovim kratkim i sažetim prikazom uspjeli Vam razjasniti način na koji se određuje cijena „odvoza smeća“ te tko ju i na koji način utvrđuje.
U modernom svijetu koji proizvodi sve više otpada, koji u otpad odlaže gotovo 80% stvari koje se samo jednom koriste, suočava se s naglim povećanjem otpada što posljedično dovodi do potrebe višestrukog iskorištavanja otpada, smanjenja neiskoristivog otpada i samim time smanjenja onečišćenja okoliša. Republika Hrvatska, pa i Vaša jedinica lokalne samouprave, kao dijelovi zajedničkog europskog prostora dio su toga i takvoga svijeta koji se bori protiv „zatrpavanja smećem“.

Ta borba zahtijeva angažman svakoga od nas da razvrstava korisni od nekorisnog otpada, opasni od neopasnog i dr. te da pojedine vrste otpada ostavlja u posebne spremnike i/ili reciklažna dvorišta s ciljem smanjenja otpada koji se ne može reciklirati. Gospodarenje otpadom općenito, pa i komunalnim, postaje vrlo skupa djelatnost zbog smanjenja resursa za odlaganje otpada i rasta cijene odlaganja otpada koji se ne može reciklirati na odlagalište što sve potencijalno može dovesti i do veće cijene usluge „odvoza smeća“. U tom smislu, što više razdvajamo korisni od nekorisnog otpada, kompostiramo otpad biljnog porijekla, elektronički i drugi opasni otpad odvozimo u reciklažna dvorišta, to će se smanjivati količina miješanog komunalnog otpada iz naših kućanstava i time spriječiti povećanje troškova zbrinjavanja otpada, a posljedično i cijene „odvoza smeća“.

Vaš Jakob Becker d.o.o.

Preventivne mjere i aktivnosti za suzbijanje koronovirusa u trgovačkom društvu JAKOB BECKER d.o.o.

OBVEZUJUĆE UPUTE ZA VANJSKE PRIJEVOZNIKE – VOZAČE I POSLOVNE PARTNERE

Posjednik otpada koji dovozi odnosno predaje otpad u reciklažno dvorište tvrtke Jakob Becker d.o.o. u Gornjoj Vrbi, Vrbska ulica 16, nakon postupka vaganja vozila s otpadom na ulazu odnosno izlazu iz reciklažnog dvorišta na prateću dokumentaciju obavezan je sam upisati količinu otpada. Navedenu informaciju će dobiti od djelatnika Jakob Becker d.o.o. koji radi na kolnoj vagi. I djelatnik i vozač su obvezni držati udaljenost od najmanje jednog metra, te izbjegavati bilo kakav fizički kontakt (rukovanje, predaja bilo kakve dokumentacije i slično).

VANJSKOM PRIJEVOZNIKU je strogo zabranjeno izlaziti iz vozila u krugu Jakob Becker d.o.o. u Gornjoj Vrbi.
Za bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice slobodno se javite putem mail-a: jakob-becker@sb.t-com.hr, a ukoliko se kod vas pojave bilo kakvi simptomi, molimo vas da na vrijeme obavijestite svog doktora obiteljske medicine i neposredno nadređenog radi daljnjih dogovora oko organizacije posla.


OTKUP POVRATNE AMBALAŽE

Poštovani korisnici, TVRTKA JAKOB BECKER D.O.O. OTKUPLJUJE POVRATNU AMBALAŽU U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU VRBSKA ULICA 16, GORNJA VRBA

U svrhu nastavka izgradnje našeg sustava gospodarenja otpadom na održivi način, te nakon što smo osigurali odgovarajući prostor i informatičku podršku u sklopu reciklažnog dvorišta, Vrbska ulica 16 dana 08.06.16. smo potpisali Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša za preuzimanje ambalaže sa
povratnom naknadom(0,50 lipa /komad).

Povratna ambalaža primat će se svaki radni dan od 7 do 15 sati.

OBAVIJEST O VIŠKU KOMUNALNOG OTPADA

OBAVIJEST O VIŠKU KOMUNALNOG OTPADA Obavještavamo korisnike usluga odvoza komunalnog otpada, da se višak otpada kojeg su korisnici do sada odlagali pored spremnika ili na spremnik više neće odvoziti. Višak komunalnog otpada će se odvesti SAMO u namjenskim vrećama s logom tvrtke Jakob Becker koje možete kupiti u upravnoj zgradi tvrtke. Sav otpad koji ne bude u našim spremnicima neće se odvesti. Zahvaljujemo na razumijevanju!

Ovo su naši brojevi :

-1
Općina
>
Mjesta
>
Korisnika

JAKOB BECKER d.o.o.

Radno vrijeme:
Pon-Pet od 7:00 do 15:00 h
Pauza:od 11:00 do 11:30 h

Vrbska ulica 16 35207 Gornja Vrba Telefon : 035 430 081 Telefax: 035 430 080
e-mail:jakob-becker@sb.t-com.hr