Stranica tvrtke za prikupljanje i gospodarenjem otpadom

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

VAŽNI DOKUMENTI

KORISNI LINKOVI

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC

Zbog tehničkog kvara na vozilu nismo u mogućnosti

danas 05.01.2024. god.

prema redovnom rasporedu izvršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Oriovac, naselja Slavonski Kobaš, Lužani, Kujnik, Malino, Ciglenik, Bečic, Živike i Pričac.
Odvoz miješanog komunalnog otpada biti će u
petak 12.01.2024. god. prema redovnom rasporedu.

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE
Oriovac, naselja Oriovac i Radovanje

Dana 01.01.2024. (ponedjeljak)
nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada po redovnom rasporedu na području općine Oriovac, naselja Oriovac i Radovanje.

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će

05.01.2024. (petak)

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE
SIKIREVCI

Dana 01.01.2024. (ponedjeljak)
nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, plastika i staklo) po redovnom rasporedu na području općine Sikirevci.

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će
02.01.2024. (utorak)

Prikupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, plastika i staklo) biti će
15.01.2024. (ponedjeljak)

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE
SLAVONSKI ŠAMAC

Dana 01.01.2024. (ponedjeljak)
nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada po redovnom rasporedu na području općine Slavonski Šamac.

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će
02.01.2024. (utorak)

RASPORED RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

SLAVONSKI ŠAMAC: 15.12.2023. od 08:00-10:00 h
Dvorište općine Slavonski Šamac

KRUŠEVICA: 15.12.2023. od 10:00-12:00 h
Nogometno igralište NK Graničar

SLAVONSKI ŠAMAC: 15.03.2024. od 08:00-10:00 h
Dvorište općine Slavonski Šamac

KRUŠEVICA: 15.03.2024. od 10:00-12:00 h
Nogometno igralište NK Graničar

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE
KLAKAR
povodom božićnih blagdana

Dana 26.12.2023. (utorak) Sveti Stjepan
nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada po redovnom rasporedu na području općine Klakar.
Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će
23.12.2023. (subota)

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE
GORNJA VRBA
povodom božićnih blagdana

Dana 26.12.2023. (utorak) Sveti Stjepan
nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada po redovnom rasporedu na području općine Gornja Vrba.
Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će
23.12.2023. (subota)

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE
SLAVONSKI ŠAMAC
povodom božićnih blagdana

Dana 25.12.2023. (ponedjeljak),
nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, plastika i staklo) po redovnom rasporedu na području općine Slavonski Šamac.

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će

22.12.2023. (petak)

Prikupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, plastika i staklo) biti će
18.12.2023. (ponedjeljak)

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE SIKIREVCI
povodom božićnih blagdana

Dana 25.12.2023. (ponedjeljak),
nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada po redovnom rasporedu
na području općine Sikirevci.
Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će
22.12.2023. (petak)

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
povodom božićnih blagdana

Dana 25.12.2023. (ponedjeljak),
nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada po redovnom rasporedu
na području općine Oriovac, naselja Oriovac i Radovanje.
Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će
22.12.2023. (petak)

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KORISNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KLAKAR

Poštovani korisnici,

Ovim putem vas želimo obavijestiti da prikupljanje i odvoz korisnog
otpada (papir, plastika i staklo) na području općine Klakar
od 01.10.2023. god. više neće biti po starom rasporedu
prvi utorak u mjesecu, već će se odvoziti prvu srijedu u mjesecu.

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KORISNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PODCRKAVLJE

Poštovani korisnici,

Ovim putem vas želimo obavijestiti da će se prikupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, plastika i staklo) od 01.10.2023. god. odvoziti
prema novom rasporedu.

Naselja Tomica, Rastušje, Podcrkavlje i Grabarje odvozit
će se druge srijede u mjesecu.

Naselja Brodski Zdenci, Donji Slatinik, Dubovik, Glogovica,
Gornji Slatinik, Kindrovo, Matković Mala i Oriovčić

odvozit će se treće srijede u mjesecu.

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KORISNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BUKOVLJE

Poštovani korisnici,

Ovim putem vas želimo obavijestiti da će se prikupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, plastika i staklo) od 01.10.2023. god.
odvoziti prema novom rasporedu.

Naselje Bukovlje odvozit će se prvi četvrtak u mjesecu.

Naselja Vranovci, Šušnjevci, Korduševci i Ježevik
odvozit će se drugi četvrtak u mjesecu.

OBAVIJEST SVIM KORISNICIMA

Poštovani korisnici, ovim putem vas obavještavamo da zbog elementarne nepogode koja je pogodila našu županiju, uslijed koje je došlo do oštećenja dijela imovine i velike materijalne štete tvrtke Jakob Becker d.o.o. do daljnjega nismo u mogućnosti zaprimati otpad u naše reciklažno dvorište.

Otkup ambalaže i blagajna raditi će po redovnom radnom vremenu od 07:00-14:00 sati.
Molimo sve naše korisnike za razumijevanje i strpljenje do ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodne nepogode zbog koje nam je onemogućen redovan rad reciklažnog dvorišta

OBAVIJEST KORISNICIMA O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općina


Sukladno čl. 77. st.3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) Jakob Becker d.o.o. daje na javno savjetovanje
Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području općina
Brodski Stupnik, Bebrina, Bukovlje, Gornja Vrba, Podcrkavlje, Sibinj i Sikirevci.

Javno savjetovanje započinje dana 01.07.2022. god. i traje do 01.08.2022.

Po završetku savjetovanja sve pristigle primjedbe bit će razmotrene te prihvaćene ili neprihvaćene uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću koje će biti objavljeno.

Način određivanja cijene za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Poštovani korisnici naših usluga, ovim putem Vas ukratko želimo upoznati s načinom određivanja cijene za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Gospodarenje otpadom podrazumijeva skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija zbrinjavanja.
Trgovačko društvo Jakob Becker d.o.o., Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, OIB: 61584237142 )davatelj usluge), ovlaštena je pravna osoba koja vrši na području Vaše jedinice lokalne samouprave javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za koju djelatnost posjeduje pravomoćnu dozvolu za gospodarenje otpadom Klasa: UP/I-351-01/14-01/4, Urbroj: 2178/1-03-15-16 od 25.02. 2015. godine koju je izdala Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. Propisi koji reguliraju način pružanja i određivanje cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada jesu:

-Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/2019) - Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017)
-Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 84/2019)
-Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-2492/2017 i dr. od 29. siječnja 2020. godine (Narodne novine br. 14/2020)
- Odluka jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Prema navedenim propisima, Vi ste kao korisnik javne usluge dužni plaćati za korištenje usluge cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja je formirana je:
- od cijene obvezne minimalne javne usluge koju temeljem čl. 4. st. 1. toč. 7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom svojom odlukom određuje jedinica lokalne samouprave (općina ili grad)
- od cijene javne usluge koju davatelj usluge cjenikom određuje na način da visinu jedinične cijene utvrdi ovisno o masi predanog otpada ili volumenu spremnika otpada
- cijena ugovorne kazne koju cjenikom određuje davatelj usluge.

Nakon što jedinica lokalne samouprave (općina ili grad) donese odluku o visini cijene obvezne minimalne javne usluge, davatelj usluge jedinici lokalne samouprave (općini ili gradu) dostavlja prijedlog cjenika na koji treba suglasnost dati izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se cjenik odnosi (gradonačelnik ili načelnik općine). Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno se očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje suglasnosti na prijedlog cjenika. Ako se izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave ne očituje u navedenom roku, smatra se da je suglasnost dana. Dakle, nakon što izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se cjenik odnosi (gradonačelnik ili načelnik općine) da suglasnost ili propusti očitovati se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje suglasnosti na prijedlog cjenika, cjenik stupa na snagu i primjenjuje se prilikom obračuna i naplate cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od strane davatelja usluge.

Nadamo se da smo ovim kratkim i sažetim prikazom uspjeli Vam razjasniti način na koji se određuje cijena „odvoza smeća“ te tko ju i na koji način utvrđuje.
U modernom svijetu koji proizvodi sve više otpada, koji u otpad odlaže gotovo 80% stvari koje se samo jednom koriste, suočava se s naglim povećanjem otpada što posljedično dovodi do potrebe višestrukog iskorištavanja otpada, smanjenja neiskoristivog otpada i samim time smanjenja onečišćenja okoliša. Republika Hrvatska, pa i Vaša jedinica lokalne samouprave, kao dijelovi zajedničkog europskog prostora dio su toga i takvoga svijeta koji se bori protiv „zatrpavanja smećem“.

Ta borba zahtijeva angažman svakoga od nas da razvrstava korisni od nekorisnog otpada, opasni od neopasnog i dr. te da pojedine vrste otpada ostavlja u posebne spremnike i/ili reciklažna dvorišta s ciljem smanjenja otpada koji se ne može reciklirati. Gospodarenje otpadom općenito, pa i komunalnim, postaje vrlo skupa djelatnost zbog smanjenja resursa za odlaganje otpada i rasta cijene odlaganja otpada koji se ne može reciklirati na odlagalište što sve potencijalno može dovesti i do veće cijene usluge „odvoza smeća“. U tom smislu, što više razdvajamo korisni od nekorisnog otpada, kompostiramo otpad biljnog porijekla, elektronički i drugi opasni otpad odvozimo u reciklažna dvorišta, to će se smanjivati količina miješanog komunalnog otpada iz naših kućanstava i time spriječiti povećanje troškova zbrinjavanja otpada, a posljedično i cijene „odvoza smeća“.

Vaš Jakob Becker d.o.o.

Preventivne mjere i aktivnosti za suzbijanje koronovirusa u trgovačkom društvu JAKOB BECKER d.o.o.

OBVEZUJUĆE UPUTE ZA VANJSKE PRIJEVOZNIKE – VOZAČE I POSLOVNE PARTNERE

Posjednik otpada koji dovozi odnosno predaje otpad u reciklažno dvorište tvrtke Jakob Becker d.o.o. u Gornjoj Vrbi, Vrbska ulica 16, nakon postupka vaganja vozila s otpadom na ulazu odnosno izlazu iz reciklažnog dvorišta na prateću dokumentaciju obavezan je sam upisati količinu otpada. Navedenu informaciju će dobiti od djelatnika Jakob Becker d.o.o. koji radi na kolnoj vagi. I djelatnik i vozač su obvezni držati udaljenost od najmanje jednog metra, te izbjegavati bilo kakav fizički kontakt (rukovanje, predaja bilo kakve dokumentacije i slično).

VANJSKOM PRIJEVOZNIKU je strogo zabranjeno izlaziti iz vozila u krugu Jakob Becker d.o.o. u Gornjoj Vrbi.
Za bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice slobodno se javite putem mail-a: jakob-becker@sb.t-com.hr, a ukoliko se kod vas pojave bilo kakvi simptomi, molimo vas da na vrijeme obavijestite svog doktora obiteljske medicine i neposredno nadređenog radi daljnjih dogovora oko organizacije posla.


OTKUP POVRATNE AMBALAŽE

Poštovani korisnici, TVRTKA JAKOB BECKER D.O.O. OTKUPLJUJE POVRATNU AMBALAŽU U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU VRBSKA ULICA 16, GORNJA VRBA

U svrhu nastavka izgradnje našeg sustava gospodarenja otpadom na održivi način, te nakon što smo osigurali odgovarajući prostor i informatičku podršku u sklopu reciklažnog dvorišta, Vrbska ulica 16 dana 08.06.16. smo potpisali Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša za preuzimanje ambalaže sa
povratnom naknadom(0,50 lipa /komad).

Povratna ambalaža primat će se svaki radni dan od 7 do 15 sati.

OBAVIJEST O VIŠKU KOMUNALNOG OTPADA

OBAVIJEST O VIŠKU KOMUNALNOG OTPADA Obavještavamo korisnike usluga odvoza komunalnog otpada, da se višak otpada kojeg su korisnici do sada odlagali pored spremnika ili na spremnik više neće odvoziti. Višak komunalnog otpada će se odvesti SAMO u namjenskim vrećama s logom tvrtke Jakob Becker koje možete kupiti u upravnoj zgradi tvrtke. Sav otpad koji ne bude u našim spremnicima neće se odvesti. Zahvaljujemo na razumijevanju!

Ovo su naši brojevi :

-1
Općina
>
Mjesta
>
Korisnika

JAKOB BECKER d.o.o.

Radno vrijeme:
Pon-Pet od 7:00 do 15:00 h
Pauza:od 11:00 do 11:30 h

Vrbska ulica 16 35207 Gornja Vrba Telefon : 035 430 081 Telefax: 035 430 080
e-mail:jakob-becker@sb.t-com.hr