Stranica tvrtke za prikupljanje i gospodarenjem otpadom

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA GLOMAZNI OTPAD

Dana 22.10.2021.god. (petak) odvozi se glomazni otpad s područja Općine Bebrina.
Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski i električni otpad NE ODVOZIMO

OBAVIJEST KORISNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE PODCRKAVLJE GLOMAZNI OTPAD

Dana 08.10.2021.god. (petak) odvozi se glomazni otpad s područja Općine Podcrkavlje.
Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski i električni otpad NE ODVOZIMO

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KORISNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SIKIREVCI

Ovim putem vas želimo obavijestiti da će prikupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, plastika i staklo) na području općine Sikirevci krenuti od

01.10.2021. godine.
Prikupljanje i odvoz korisnog otpada biti će jedan put mjesečno, prvi ponedjeljak u mjesecu.
Prvi prikup i odvoz ići će 04.10.2021. godine.

;Molimo sve korisnike da dana 29.08.2021. godine navečer izvezu spremnike za miješani komunalni otpad, jer će se dana 30.08.2021. godine prilikom zadnjeg odvoza miješanog komunalnog otpada svim korisnicima čiji spremnik bude vani dostaviti po jedna vreća za razdvajanje korisnog otpada (papir, plastika i staklo) uz letak i naputak o razvrstavanju korisnog otpada. Svaki put kad izvezete punu vreću djelatnici na terenu ostavit će vam praznu.

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC

Na temelju Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Oriovac odvoz komunalnog otpada odvozit će se svakih četrnaest dana počevši od 28.07.2021. godine.

Svaki drugi petak u mjesecu naselja: Slavonski Kobaš, Lužani, Kujnik, Malino, Ciglenik, Bečic, Živike i Pričac. Korisni otpad (papir, plastika i staklo) u istim naseljima odvozit će se jedanput mjesečno – petkom uz drugi odvoz redovnog odvoza komunalnog otpada. „Napominjemo da će u mjesecu srpnju biti još jedan odvoz za navedena naselja, petak 30.07.2021.

Prvi odvoz u mjesecu kolovozu biti će 13.08.2021.“

Svaki drugi ponedjeljak u mjesecu naselja: Oriovac i Radovanje. Korisni otpad (papir, plastika i staklo) u istim naseljima odvozit će se jedanput mjesečno – ponedjeljkom uz drugi odvoz redovnog odvoza komunalnog otpada.

„Napominjemo da će prvi odvoz za navedena naselja u mjesecu kolovozu biti 02.08.2021.“

OBAVIJEST

Dana 30.07.2021.god. (petak) odvozi se glomazni otpad s područja Općine Sikirevci.
Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski i električni otpad NE ODVOZIMO

OBAVIJEST korisnicima povodom Dana domovinske zahvalnosti

Dana 05.08.2021. (četvrtak) nećemo vršiti prikup i odvoz korisnog otpada (papir, plastika i staklo) po redovnom rasporedu na području općine Bukovlje.

Prikupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, plastika i staklo) biti će 12.08.2021. (četvrtak)

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada ide po redovnom rasporedu.

OBAVIJEST korisnicima povodom Dana domovinske zahvalnosti

Dana 05.08.2021. (četvrtak) nećemo vršiti prikup i odvoz korisnog otpada (papir) po redovnom rasporedu na području općine Sibinj, naselja: Slobodnica, Bartolovci, Gromačnik i Završje.

Prikupljanje i odvoz korisnog otpada (papir) biti će 12.08.2021. (četvrtak). Prikupljanje i odvoz korisnog otpada (plastika) biti će 19.08.2021. (četvrtak).

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KLAKAR

Poštovani korisnici, Ovim putem Vas obavještavamo da od 01.08.2021. god. kreće novi sustav naplate odvoza komunalnog otpada.
Na temelju Uredbe za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, odvoz komunalnog otpada se evidentira i plaća po evidenciji pražnjenja otpada. U prilogu Vam dostavljamo cjenik za uslugu odvoza komunalnog otpada na području općine Klakar gdje Vam je vidljivo kolika je mjesečna cijena za pražnjenje spremnika. Svaki mjesec se plaća cijena obvezne minimalne usluge, bez obzira da li je spremnik ispražnjen u tekućem mjesecu, a na tu cijenu se dodaje jedinična cijena pražnjenja, odnosno koliko puta u mjesecu ste izvezli spremnik toliko ćete i platiti. Cilj je smanjiti odvoz miješanog komunalnog otpada i što više odvajati korisnog otpada iz komunalnog otpada. Za korisni otpad, koji ide prvi utorak u mjesecu, dobit ćete vreće za razdvajanje plastike, papira i stakla. Pri sljedećem odvozu, ukoliko ste izvezli korisni otpad, dobit ćete nove vreće za isti. Ukoliko Vam nije dovoljna jedna vreća za odvajanje korisnog otpada, možete staviti otpad u svoju vreću pa ćemo Vam prilikom odvoza ostaviti onoliko vreća koliko ste izvezli korisnog otpada. U vrećama za korisni otpad ne smije biti miješani komunalni otpad, u suprotnom Vam se vreće neće pokupiti. Molimo korisnike naših usluga da na svoje spremnike zalijepe bar kod naljepnice koje su dobili od nas. Ukoliko ste bar kod naljepnicu izgubili , istu ćete morati platiti.
Molimo Vas da nam se javite kako bi istu dobili i zalijepili na spremnik jer spremnici bez barkod naljepnica neće se prazniti kada krenemo sa novim načinom odvoza i naplate komunalnog otpada jer nećemo moći evidentirati odvoz otpada. Korisnici koji nisu zadužili barkod naljepnice, jer su ušli u sustav odvoza komunalnog otpada nakon dijeljenja barkodova, što je vidljivo iz naše evidencije, iste će im polijepiti na spremnike naši djelatnici.
U spremnik za komunalni otpad ne smije se odlagati biorazgradivi otpad (trava, lišće, granje, ostatci voća i povrća…), kao ni zemlja, kamenje i građevinski otpad. Spremnici u kojima se utvrdi navedeni otpad neće biti ispražnjeni.
Dana 20.07.2021. i 27.07.2021. god. komunalni otpad će se odvoziti po sadašnjoj cijeni, a od 01.08.2021. god. kreće novi sustav odvoza i naplate komunalnog otpada na području općine Klakar.

OBAVIJEST o odvozu smeća Sibinj

korisnicima povodom blagdana Tijelovo Dana 03.06.2021. (četvrtak) nećemo vršiti prikup i odvoz korisnog otpada (papir) po redovnom rasporedu na području općine Sibinj, naselja: Slobodnica, Bartolovci, Gromačnik i Završje.

Prikupljanje i odvoz korisnog otpada (papir) biti će 10.06.2021. (četvrtak).

Prikupljanje i odvoz korisnog otpada (plastika) biti će 17.06.2021. (četvrtak).

OBAVIJEST o odvozu smeća Brodski Stupnik

korisnicima povodom blagdana Tijelovo Dana 03.06.2021. (četvrtak) nećemo vršiti prikup i odvoz miješanog komunalnog otpada po redovnom rasporedu na području općine Brodski Stupnik.
Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će
05.06.2021. (subota)

Način određivanja cijene za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Poštovani korisnici naših usluga, ovim putem Vas ukratko želimo upoznati s načinom određivanja cijene za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Gospodarenje otpadom podrazumijeva skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija zbrinjavanja.
Trgovačko društvo Jakob Becker d.o.o., Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, OIB: 61584237142 )davatelj usluge), ovlaštena je pravna osoba koja vrši na području Vaše jedinice lokalne samouprave javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za koju djelatnost posjeduje pravomoćnu dozvolu za gospodarenje otpadom Klasa: UP/I-351-01/14-01/4, Urbroj: 2178/1-03-15-16 od 25.02. 2015. godine koju je izdala Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. Propisi koji reguliraju način pružanja i određivanje cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada jesu:

-Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/2019) - Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017)
-Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 84/2019)
-Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-2492/2017 i dr. od 29. siječnja 2020. godine (Narodne novine br. 14/2020)
- Odluka jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Prema navedenim propisima, Vi ste kao korisnik javne usluge dužni plaćati za korištenje usluge cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja je formirana je:
- od cijene obvezne minimalne javne usluge koju temeljem čl. 4. st. 1. toč. 7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom svojom odlukom određuje jedinica lokalne samouprave (općina ili grad)
- od cijene javne usluge koju davatelj usluge cjenikom određuje na način da visinu jedinične cijene utvrdi ovisno o masi predanog otpada ili volumenu spremnika otpada
- cijena ugovorne kazne koju cjenikom određuje davatelj usluge.

Nakon što jedinica lokalne samouprave (općina ili grad) donese odluku o visini cijene obvezne minimalne javne usluge, davatelj usluge jedinici lokalne samouprave (općini ili gradu) dostavlja prijedlog cjenika na koji treba suglasnost dati izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se cjenik odnosi (gradonačelnik ili načelnik općine). Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno se očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje suglasnosti na prijedlog cjenika. Ako se izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave ne očituje u navedenom roku, smatra se da je suglasnost dana. Dakle, nakon što izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se cjenik odnosi (gradonačelnik ili načelnik općine) da suglasnost ili propusti očitovati se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje suglasnosti na prijedlog cjenika, cjenik stupa na snagu i primjenjuje se prilikom obračuna i naplate cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od strane davatelja usluge.

Nadamo se da smo ovim kratkim i sažetim prikazom uspjeli Vam razjasniti način na koji se određuje cijena „odvoza smeća“ te tko ju i na koji način utvrđuje.
U modernom svijetu koji proizvodi sve više otpada, koji u otpad odlaže gotovo 80% stvari koje se samo jednom koriste, suočava se s naglim povećanjem otpada što posljedično dovodi do potrebe višestrukog iskorištavanja otpada, smanjenja neiskoristivog otpada i samim time smanjenja onečišćenja okoliša. Republika Hrvatska, pa i Vaša jedinica lokalne samouprave, kao dijelovi zajedničkog europskog prostora dio su toga i takvoga svijeta koji se bori protiv „zatrpavanja smećem“.

Ta borba zahtijeva angažman svakoga od nas da razvrstava korisni od nekorisnog otpada, opasni od neopasnog i dr. te da pojedine vrste otpada ostavlja u posebne spremnike i/ili reciklažna dvorišta s ciljem smanjenja otpada koji se ne može reciklirati. Gospodarenje otpadom općenito, pa i komunalnim, postaje vrlo skupa djelatnost zbog smanjenja resursa za odlaganje otpada i rasta cijene odlaganja otpada koji se ne može reciklirati na odlagalište što sve potencijalno može dovesti i do veće cijene usluge „odvoza smeća“. U tom smislu, što više razdvajamo korisni od nekorisnog otpada, kompostiramo otpad biljnog porijekla, elektronički i drugi opasni otpad odvozimo u reciklažna dvorišta, to će se smanjivati količina miješanog komunalnog otpada iz naših kućanstava i time spriječiti povećanje troškova zbrinjavanja otpada, a posljedično i cijene „odvoza smeća“.

Vaš Jakob Becker d.o.o.

Legenda


Crvena oznaka KOMUNALNI OTPAD
Zelena oznaka KORISNI OTPAD

Preventivne mjere i aktivnosti za suzbijanje koronovirusa u trgovačkom društvu JAKOB BECKER d.o.o.

OBVEZUJUĆE UPUTE ZA VANJSKE PRIJEVOZNIKE – VOZAČE I POSLOVNE PARTNERE

Posjednik otpada koji dovozi odnosno predaje otpad u reciklažno dvorište tvrtke Jakob Becker d.o.o. u Gornjoj Vrbi, Vrbska ulica 16, nakon postupka vaganja vozila s otpadom na ulazu odnosno izlazu iz reciklažnog dvorišta na prateću dokumentaciju obavezan je sam upisati količinu otpada. Navedenu informaciju će dobiti od djelatnika Jakob Becker d.o.o. koji radi na kolnoj vagi. I djelatnik i vozač su obvezni držati udaljenost od najmanje jednog metra, te izbjegavati bilo kakav fizički kontakt (rukovanje, predaja bilo kakve dokumentacije i slično).

VANJSKOM PRIJEVOZNIKU je strogo zabranjeno izlaziti iz vozila u krugu Jakob Becker d.o.o. u Gornjoj Vrbi.
Za bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice slobodno se javite putem mail-a: jakob-becker@sb.t-com.hr, a ukoliko se kod vas pojave bilo kakvi simptomi, molimo vas da na vrijeme obavijestite svog doktora obiteljske medicine i neposredno nadređenog radi daljnjih dogovora oko organizacije posla.


Cjenik odvoza po općinama

Općlna Bebrina – pražnjenje jednom tjedno
Domadnstva – posuda 120 I – 22,42 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 44,83 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Brodski Stupnik- pražnjenje svaki drugi tjedan
Domaćinstva – posuda 120 I – 22,14 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 25,22 kn
spremnik 1100 I – 227,19 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općlna Bukovlje – pražnjenje jednom tjedno
Domaćinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 1-557,14 kn

Opcina Gornja Vrba – pražnjenje jednom tjedno
Domadnstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 I- 557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Opclna Klakar – pražnjenje jednom tjedno
Dornacinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 I – 557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Opcina Oriovac – pražnjenje jednom tjedno
Dornacinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 1-557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Podcrkavlje – pražnjenje svaki drugi tjedan
Domaćinstva – posuda 120 I – 22,14 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 31,04 kn
spremnik 1100 I – 279,21 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Sibinj – pražnjenje jednom tjedno
Domaćinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 56,31 kn
spremnik 1100 I – 505,40 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Sikirevci – pražnjenje jednom tjedno
Dornaćlnstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 I – 557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Slavonski Šamac – pražnjenje jednom tjedno
Domaćinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 I – 557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Kanta 120 L
Spremnik 1100L
Roll_kontejner
Roll kontejner 36m3

Poštovani korisnici,

TVRTKA JAKOB BECKER D.O.O. OTKUPLJUJE POVRATNU AMBALAŽU U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU VRBSKA ULICA 16, GORNJA VRBA

U svrhu nastavka izgradnje našeg sustava gospodarenja otpadom na održivi način, te nakon što smo osigurali odgovarajući prostor i informatičku podršku u sklopu reciklažnog dvorišta, Vrbska ulica 16

dana 08.06.16. smo potpisali Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša za preuzimanje ambalaže sa povratnom naknadom(0,50 lipa /komad).

Povratna ambalaža primat će se svaki radni dan od 7 do 15 sati.

OBAVIJEST O VIŠKU KOMUNALNOG OTPADA

OBAVIJEST O VIŠKU KOMUNALNOG OTPADA Obavještavamo korisnike usluga odvoza komunalnog otpada, da se višak otpada kojeg su korisnici do sada odlagali pored spremnika ili na spremnik više neće odvoziti. Višak komunalnog otpada će se odvesti SAMO u namjenskim vrećama s logom tvrtke Jakob Becker koje možete kupiti u upravnoj zgradi tvrtke. Sav otpad koji ne bude u našim spremnicima neće se odvesti. Zahvaljujemo na razumijevanju!

Obavijesti o višku otpada

Ovo su naši brojevi :

-1
Općina
>
Mjesta
>
Korisnika

JAKOB BECKER d.o.o.

Radno vrijeme:
Pon-Pet od 7:00 do 15:00 h
Pauza:od 11:00 do 11:30 h

Vrbska ulica 16 35207 Gornja Vrba Telefon : 035 430 081 Telefax: 035 430 080
e-mail:jakob-becker@sb.t-com.hr